Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Temizle
kapat

Ticari Kalite Tazminat


Şirketimiz tarafından kullanıcılara her ay düzenli olarak tazminat haklarının bilgilendirmesi yapılmaktadır. Bilgilendirmeler; Faturaya Ek Dağıtım Tazminat Bildirimi, SMS ya da Mektup kanalları ile yapılmaktadır. Yapılan bilgilendirmede kullanıcının tazminat ödemesi kapsamında hak sahibi adına kayıtlı bir vadesiz hesap IBAN bilgisi ile Şirketimize dönüş yapması gerektiği bildirilmektedir. Kullanıcı Online İşlemlerde bulunan “Tazminat Sorgulama” ekranı üzerinden ya da 186 Çağrı Merkezimizden muhatap ve IBAN bilgileriyle ödeme işlemlerini başlatabilmektedir.


29.12.2020 tarihli ve 31349 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) düzenlenen tazminat türleri aşağıdaki gibidir:

  • Uzun süreli kesinti tazminatı: Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saati, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan ve sebebi şebeke işletmecisi veya dışsal olan kesintiler için; kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından ödenen tazminattır.
  • Yıllık kesinti tazminatı: Bir takvim yılı içerisinde meydana gelen kesintiler için Yönetmelik eki Tablo 9-A’da yer alan eşik süre ve/veya eşik sayı değerlerinin aşılması nedeniyle kullanıcılara ödenen tazminattır.
  • Tedarik sürekliliği, teknik kalite ve ticari kalite tazminatları: Dağıtım faaliyetinin ticari kalitesi; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan kullanıcılara, dağıtım şirketi tarafından verilen hizmetlerin bu Yönetmelikle belirlenen asgari standartları karşılayabilme kapasitesi olarak tanımlanmıştır. Dağıtım şirketinin ticari kalite açısından yükümlü olduğu asgari performans standartları, bu standartların ihlali ile ilgili tazminat esasları ve yapılacak işlemler Yönetmelik’in ekindeki Tablo 6-A’da belirlenmiştir. Bildirimsiz kesintiler için Tablo 9-A’da yer alan eşik süre ve eşik sayı değerleri aşıldığında, dağıtım şirketi Yönetmelik’te belirlenen esaslar çerçevesinde, kullanıcının başvurusuna gerek duymaksızın kullanıcıya tazminat öder.


Yönetmelik’in "Tazminat Ödemeleri" başlıklı 27’nci maddesi uyarınca kaçak elektrik enerjisi kullanan kullanıcılar lehine, kaçak elektrik kullanım dönemi boyunca anılan Yönetmelik kapsamında tazminat oluşmaz. Kaçak elektrik tüketim halleri 30.05.2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinde düzenlenmiştir.  vd. maddeleri uyarınca kaçak elektrik kullanılması halinde ödenmiş olan tazminat / tazminatlar iade alınacaktır.

Vekalet, veraset ve yetkili kişi tarafından başvurulması durumunda Tablo-1 de belirtilen belgelerin sunulması ile ödeme işlemleri yapılabilmektedir.

Tablo-1

Vekalet

Tazminat kazanan Hak sahibi adına alınan vekalet örneği gösterir belgenin sunulması.

Veraset

Tazminat başvurusunda bulunacak kişinin, hak sahibinin varisi olduğunu gösterir mahkeme evrakını sunması.

Yetkili kişi

Yetki belgesi, hak sahibi Kurum adına başvuru yapan kişinin yetkili olduğunu gösteren antetli belgenin sunulması, Apartman Yönetimi, Yönetim adına yetkili kişinin adının geçtiği Karar Defterinin sunulması.

Yükleniyor

yükleniyor