Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Hasar


ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KALİTE YÖNETMELİĞİ’nin 26. Maddesinde belirtilen “yasal süre” içerisinde gelen ve hasar başvurusu yapan müşterinin “aboneliğinin kendi adına olması” halinde talepler hasar süreci kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

Dağıtım şebekesi kaynaklı elektrik arızası sonucu cihaz hasarınız mı oldu?
 • 1Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Kalite Yönetmeliği’nin “Kullanıcı hasarının tazmini” başlıklı 26. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtildiği üzere hasar başvurularını sadece “Kullanıcılar” yapabilir. Aynı zamanda abonelik sahiplerinin 1. Derece yakınları da ispatlamaları durumunda cihaz hasarı başvurusunda bulunabilirler.
 • 2Başvurunuzu 186 Çağrı Merkezimiz, Kullanıcı Hizmetleri Merkezimiz veya Müşteri Hizmetleri Merkezleri aracılığı ile yapabilirsiniz.
 • 3Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu ve dağıtım şebekesinde meydana gelen arıza gibi hususlarda, dağıtım şirketi tarafından yapılacak / yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir.
 • 4Şirketimiz, zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; incelemeler neticesinde başvurunun değerlendirilmeye alınıp alınmayacağını, değerlendirme sonucu haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir.
 • 5Dağıtım sistemimizdeki şebekeden kaynaklı olduğuna karar verilen hasar başvuruları değerlendirmeye alınır. Hasar, dağıtım sistemimizdeki şebekeden kaynaklı değil ise başvuru reddedilir.
 • 6Şirketimiz teknik servis anlaşması yapılan bölgelerde ilgili teknik servise yönlendirebilir ya da teknik servis anlaşması olmayan bölgelerde cihazın kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. (Bölgenizde anlaşmalı olan teknik servis ile ilgili detaylı bilgilere 186 Çağrı Merkezimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.)
 • 7
  Dağıtım sistemimizde şebeke kaynaklı olduğuna karar verilen ve olumlu değerlendirilen hasar başvurularında müşteriden aşağıdaki dokümanları teslim etmeleri istenir. Dokümanların eksiksiz ve uygun olması halinde nihai karar verilir.

  Cihaz Hasarı

  • Fatura 
  • Teknik servis raporu
  • IBAN numarası
  • Abonelik sahibi olmayan başvuranlar için kullanıcı olduğunu ispatlayıcı belge
   (ikametgah, 1.derece yakınlar için nüfus kayıt örneği vb.)

  Tarla

  • Kimlik fotokopisi
  • İtfaiye yangın raporu
  • IBAN numarası
  • Kolluk kuvvetleri tutanakları
  • İl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bilirkişi raporu/tutanakları
  • Olay yeri fotoğrafları
  • Tapu fotokopisi

  Hayvan Ölümü

  • Kimlik fotokopisi
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan veteriner hekim onaylı rapor ve Hayvan Kimlik Kartı
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan Değer Tespit Tutanağı (antetli kağıtta ve imza mühürlü olması şartı)
  • Olay yeri fotoğrafları
  • IBAN numarası
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan “Hayvan Düşüm Belgesi”

  Araç Hasarı

  • Fatura aslı
  • Fotoğraflar
  • Ruhsat fotokopisi
  • Kaza tutanağı
  • IBAN numarası
  • Fatura şahıs adına ise TCKN / VKN
  • Şirket adına ise vergi levhası
  • Araç sigorta ve (varsa) kasko bilgileri

  Ticarethane abonelerinde (ek olarak):

  • Vergi levhası
  • Yetkili kılınan kişi adına düzenlenen yetki belgesi, imza sirküsü
 • 8 Cihazınızın onarılması halinde şirketimize sunacağınız onarım-tamir faturası doğrultusunda, onarılmaması halinde ise ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KALİTE YÖNETMELİĞİNDE belirtilen rayiç bedel uygulamasına göre gerekli işlemler yürütülecektir.
 • 9 Değerlendirme tamamlandıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde ödeme gerçekleştirilir.

​​Cihazınızın onarılması halinde Şirketimize sunacağınız onarım-tamir faturası doğrultusunda, onarılmaması halinde ise ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KALİTE YÖNETMELİĞİNDE tanımlanan rayiç bedeller (piyasa ortalama fiyatı) üzerinden gerekli işlemler yürütülecektir.

Başvurunuzu 186 Çağrı Merkezimiz, Kullanıcı Hizmetleri Merkezimiz veya Müşteri Hizmetleri Merkezleri aracılığı ile yapabilirsiniz.

​​​​​Dağıtım sistemimizde şebeke kaynaklı oluşan arızalar ve/veya dış müdahale sonrası şebekemizde oluşan arızalar sonucu müşterilerimize ait;

 • Cihaz hasarları
 • Hayvan ölümleri
 • Tarla yangınları
 • Araç hasarları

oluşabilmektedir.

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KALİTE YÖNETMELİĞİ'nin 26. Maddesinde belirtilen "on iş günü" içerisinde gelen ve hasar başvurusu yapan "müşterinin aboneliğinin kendi adına olması" halinde talepler hasar süreci kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

Dağıtım sistemimizde şebeke kaynaklı olduğuna karar verilen ve ön değerlendirme sonucu olumlu olan hasar başvurularında müşteriden aşağıdaki dokümanları, WhatsApp kurumsal hattımızdan ya da Opersyon Merkezlerimizden teslim etmeleri istenir.

Cihaz Hasarı

 • Fatura
 • Teknik servis raporu
 • IBAN numarası
 • Abonelik sahibi olmayan başvuranlar için kullanıcı olduğunu ispatlayıcı belge (ikametgah, 1.derece yakınlar için nüfus kayıt örneği vb.)

Tarla

 • Kimlik fotokopisi
 • İtfaiye yangın raporu
 • IBAN numarası
 • Kolluk kuvvetleri tutanakları
 • İl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bilirkişi raporu/tutanakları
 • Olay yeri fotoğrafları
 • Tapu fotokopisi

Hayvan Ölümü

 • Kimlik fotokopisi
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan veteriner hekim onaylı rapor ve Hayvan Kimlik Kartı
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan Değer Tespit Tutanağı (antetli kağıtta ve imza mühürlü olması şartı)
 • Olay yeri fotoğrafları
 • IBAN numarası
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan "Hayvan Düşüm Belgesi"

Araç Hasarı

 • Fatura aslı
 • Fotoğraflar
 • Ruhsat fotokopisi
 • Kaza tutanağı
 • IBAN numarası
 • Fatura şahıs adına ise TCKN / VKN
 • Şirket adına ise vergi levhası
 • Araç sigorta ve (varsa) kasko bilgileri

Ticarethane abonelerinde (ek olarak):

 • Vergi levhası
 • Yetkili kılınan kişi adına düzenlenen yetki belgesi, imza sirküsü

Yükleniyor

yükleniyor