Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

ONLİNE İŞLEM MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak, (bundan böyle “Şirket ve/veya Başkent Elektrik” olarak anılacaktır.) hizmet kalitemizi artırmak ve siz değerli tüketicilerimizin taleplerini inceleyip değerlendirebilmek amacı ile Online İşlem Merkezi platformu oluşturulmuştur. Online İşlem Merkezi üzerinden başvuru ve taleplerinizi iletebilir ve başvuru sonuçlarınızı anlık olarak takip edebilirsiniz.

Online İşlem Merkezi platformu vasıtasıyla işlenecek olan kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız işbu aydınlatma metni ile sizi bilgilendirmek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Tebligat Adresi Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad. No:1 Başkent Kule Çukurambar Çankaya/ANKARA
KEP adresi baskent.edas@hs03.kep.tr
Telefon Numarası (0312) 573 50 00
Veri Sorumlusu Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Tebligat Adresi Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad. No:1 Başkent Kule Çukurambar Çankaya/ANKARA
KEP Adresi baskent.edas@hs03.kep.tr
Telefon Numarası (0312) 573 50 00

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ
AÇIKLAMA
Kimlik Ad-soyad, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet, nüfus cüzdanı ön yüzünde bulunan bilgiler, TC kimlik no ve seri numarası vergi numarası, ehliyet bilgileri, pasaport bilgileri, SGK numarası, EMO sicil no, imza, fotoğraf, akademik unvan
İletişim E-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no, faks no
Lokasyon Bulunduğu yerin konum bilgileri, tesisat koordinat bilgisi
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri bilgisi, icra bilgisi,
Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, tesisat koordinat bilgisi, vekalet/yetki belgesi, tanıtıcı numarası, muhatap no, muhatap türü, kaçak tutanak kodu, meslek, müşteri tipi, öğrenim durumu, dağıtım borç bilgisi, kaçak borç bilgisi, sözleşme hesabı, sayım noktası tanımı (ETSO), sayaç seri no, tesisat no, kWh (tüketim bilgisi), endeks bilgileri, tarife tipi, tapu kaydı / bilgisi, yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatı, tapu yer tahsis bilgisi, onaylı proje bilgisi, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş miktarı, aplikasyon krokisi, önceki başvuruların kaydı, müşteri talep / şikayet bilgisi.
Finans Banka hesap bilgisi, IBAN bilgisi, sigorta bilgileri
Pazarlama  Çerez kayıtları
Sağlık Bilgileri  Cihaza bağlı olduğunu gösterir sağlık raporları/bilgileri
KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ
AÇIKLAMA
Kimlik Ad-soyad, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet, nüfus cüzdanı ön yüzünde bulunan bilgiler, TC kimlik no ve seri numarası vergi numarası, ehliyet bilgileri, pasaport bilgileri, SGK numarası, EMO sicil no, imza, fotoğraf, akademik unvan
İletişim E-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no, faks no
Lokasyon Bulunduğu yerin konum bilgileri, tesisat koordinat bilgisi
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri bilgisi, icra bilgisi,
Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, tesisat koordinat bilgisi, vekalet/yetki belgesi, tanıtıcı numarası, muhatap no, muhatap türü, kaçak tutanak kodu, meslek, müşteri tipi, öğrenim durumu, dağıtım borç bilgisi, kaçak borç bilgisi, sözleşme hesabı, sayım noktası tanımı (ETSO), sayaç seri no, tesisat no, kWh (tüketim bilgisi), endeks bilgileri, tarife tipi, tapu kaydı / bilgisi, yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatı, tapu yer tahsis bilgisi, onaylı proje bilgisi, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş miktarı, aplikasyon krokisi, önceki başvuruların kaydı, müşteri talep / şikayet bilgisi.
Finans Banka hesap bilgisi, IBAN bilgisi, sigorta bilgileri
Pazarlama  Çerez kayıtları
Sağlık Bilgileri  Cihaza bağlı olduğunu gösterir sağlık raporları/bilgileri

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz:

 • Elektrik Piyasası mevzuatından doğan internet sitemizden kullanıcı başvurularını alma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
 • Online İşlem Merkezi’nde işlem yapabilmeniz için kimlik doğrulamasının yapılması,
 • Etkili bir müşteri hizmeti sunulabilmesi ve elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesinin sağlanması amacıyla elektrik kesintisi sorgulama, başvuru takibi, arıza bildirimi, elektrik kesme bağlama işlemleri, sayaç işlemleri, kaçak elektrik işlemleri, borç ödeme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerin talep ve şikâyetlerin alınması, yanıtlanması, sorunların çözümlenmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi ve iyileştirilmesi,
 • KVKK mevzuatından kaynaklı ilgili kişi başvurularının alınması,

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz:

Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca düzenleme ve denetim yetkileri kapsamında şeffaflığın sağlanması, ihtilafların çözümü, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amaçlarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (ETKB), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ); denetim yetkisi kapsamında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye,

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde kamu otoritelerine, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine, gerçek kişilere, topluluk şirketlerine, doğrudan veya dolaylı pay sahiplerine,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, banka ve finans kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, dijitalleşme, bilgi ve teknoloji işlerini yürüten kişi ve kuruluşlara, yerel idareler ve alt yapı kuruluşları da dâhil olmak üzere gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kuruluşlarına,

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması nedeniyle tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, topluluk şirketlerine, doğrudan veya dolaylı pay sahiplerimize, yerel idareler, alt yapı kuruluşları da dâhil olmak üzere yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kamu otoritelerine, yetkili özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve gerçek kişilere,

Veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaati ve topluluk şirketi hükümlerinin düzenleyen mevzuat kapsamında Enerjisa Grup şirketlerine1 ve Hacı Ömer Sabancı Holding şirketlerine2

aktarılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ile Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yayımlanan ikincil mevzuat ile elektrik piyasasını düzenleyen tüm mevzuat başta olmak üzere, veri sorumlusu olarak veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • İnternet sitesinden kullanıcı başvurularını alma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
 • Etkili bir müşteri hizmeti sunulabilmesi ve elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesinin sağlanması amacıyla elektrik kesintisi sorgulama, başvuru takibi, arıza bildirimi, elektrik kesme bağlama işlemler, sayaç işlemleri, kaçak elektrik işlemleri, borç ödeme işlemlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Online İşlem Merkezi’nde işlem yapabilmeniz için kimlik doğrulamasının yapılması,
 • Müşterilerin talep ve şikâyetlerin alınması, yanıtlanması, sorunların çözümlenmesi
 • KVKK mevzuatından kaynaklı ilgili kişi başvurularının alınması

amacıyla;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi ve iyileştirilmesi,

amaçlarıyla Online İşlem Merkezi’ne giriş esnasında ve Online İşlem Merkezi’nin kullanımı sırasında paylaştığınız verileriniz web sitesi aracılığı ile elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’ inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri öğrenebilir, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, eksik veya yanlış işleme düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini isteyebilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında belirtilen;

 • a Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
 • b Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • c Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • ç Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
 • d Talep konusunun,

bulunması zorunludur. Başvurunuzu, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlayacağız.

İlgili Kişi Başvurunuzu, internet sitemizde KVKK sekmesi altında yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” ’nu doldurarak bize iletebileceğinizi belirtmek isteriz.


1 Enerjisa Grup Şirketleri: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.,Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Baskent Elektrik Perakende Satıs A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satıs A.Ş., Enerjisa Istanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satıs A.Ş., Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.’yi ifade eder.

2 Hacı Ömer Sabancı Holding Şirketleri; sigorta, bankacılık ve perakende satış sektörlerinde faaliyet gösteren AgeSA, Aksigorta, TeknoSA, CarrefourSA, Akbank, SabancıDx, Akportföy, Ak Yatırım unvanları altındaki şirketler ile Hacı Ömer Sabancı Holding’in %20 ve üzerinde hisse sahibi olduğu tüm şirketleri ifade eder.

Yükleniyor

yükleniyor